पहिल्याच पावसात पार्क साईट येथील लोकांच्या घरात घुसले पाणी महापालिकेच्या नाले सफाईचे दावे ठरले फोल…

धीरज घोलप

मुंबई सहमहाराष्ट्रात मोसमी पावसाची सुरूवात झाली आहे.मात्र पहिल्याच पावसात मुंबई महापालिकेच्या नाले सफाईचे दावे फोल ठरले आहे.पार्क साईट येथील वर्षानगर; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शाळे जवळी सर्व घरा मध्ये पावसाचे आणि नाल्याचे सर्व पाणी घरामध्ये गेल्या मुळे सामान्य नागरीकांचे प्रंचड असे नुकसान झाले आहे.

तेथे डॉ.भोसले यांचा दवाखाना तसेच दुकानदारांचे ही प्रचंड नुकसान झाले आहे.मात्र पावसाच्या अगोदर या विभागात योग्य नाले सफाई झाली असती तर ही बिकट परिस्थिती या सामान्य नागरीवर आली नसती .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here