अमरावती परिमंडलात तीन दिवसात २२५ वीज चोरांवर कारवाई…

वीज चोरीचा दंड न भरल्यास होणार गुन्हा दाखल.

महावितरण एक्शन मोडमध्ये – कारवाई तीव्र करण्याचे निर्देश

अमरावती,दि.२६ फेब्रुवारी २०२१         

अमरावती परिमंडलात वीज चोरीच्या वाढत्या सुळसुळाटाला आवर घालण्यासाठी महावितरणने आता एक्शन मोड घेतले असून गेल्या तीन दिवसात  अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी धाडी मारून २२५ वीज चोरीच्या घटना उघड करण्यात आल्या आहे.          

परिमंडालातील  थकबाकी वसूलीचे आवाहन समोर असतांना परिमंडलाअंतर्गत अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात वीज चोरीचा वाढलेला सुळसुळाट महावितरणसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. त्यामुळे महावितरणने  दिनांक २३,२४ व २५ या तीन दिवसात वीज चोराविरूध्द एक्शन मोड घेत वेगवेगळ्या ठिकाणी नियोजनबध्द मारलेल्या धाडीत २२५ वीज चोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे.          

यामध्ये थेट वीज चोरी किंवा मीटरमध्ये फेरफार करून वीज चोरी करणाऱ्यांची संख्या ही १९१ आहे,तर ३४ ग्राहकांनी ज्या कामासाठी विजेची मागणी केली होती त्यासाठी न वापरता स्वताच्या फायद्यासाठी वापरत महावितरणची फसवणूक केली आहे.

एकून १ लक्ष २८ हजार ८६० युनिट आणि १३ लक्ष ७२ हजार रूपयाच्या या वीजचोरीत जर ग्राहकांनी दंडासहित रक्कम भरली नाही तर संबंधितावर विद्युत कायदा कलम १३५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.          

आधिच थकबाकी वसूल न झाल्याने महावितरण आर्थीक अडचणीतून जात असतांना वीज चोरांने घातलेला धूमाकुळ महावितरणचे कंबरडे मोडणारा आहे.त्यामुळे यापुढे महावितरण अमरावती परिमंडला अंतर्गत नियमित मोहिमा राबवीत वीज चोरांवर कठोर कारवाईसाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहे. 

जिल्हानिहाय व विभाग निहाय वीज चोरीच्या घटना*अमरावती जिल्हा :- • अमरावती शहर विभाग  – ७• अमरावती ग्रामीण विभाग-२८• मोर्शी विभाग – २१• अचलपूर विभाग- २५ एकून जिल्हा  वीज चोरी – ८१ ,युनिट ३४४४६, रक्कम ३ लक्ष १७३३७ यवतमाळ जिल्हा :- • यवतमाळ विभाग  – ५५• पुसद विभाग-५६• पांढरकवढा विभाग – ३३ एकून जिल्हा वीज चोरी – १४४ ,युनिट ९४४१४, रक्कम १० लक्ष ५४६७१

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here