जैविक कचरा मनपाच्या ट्रॅक्टरमध्ये टाकल्याने नांदेड चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलला पाच हजार रुपये दंड…

फोटो -फाईल

महेंद्र गायकवाड
नांदेड
नांदेड येथील मनपाच्या क्षेत्रिय कार्यालय क्र. 03 हद्दीतील प्रभाग क्र. 08 अंतर्गत वाडिया फॅक्टरी शिवाजी नगर येथील नांदेड चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल यांनी बॉयो-मेडीकल वेस्ट मनपाच्या कचरावाहू ट्रॅक्टर मध्ये टाकूण शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण केल्याच्या कृत्याबद्दल संबंधित हास्पीटल विरुध्द रु5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त-) दंडात्मक कार्यवाही करुन दंड वसूल करण्यात आलेले आहे. तसेच बोयो मेडीकल वेस्ट नियमांचे उल्लंघन करणा-या वैद्यकीय व्यवसायधारका विरुध्द कारवाई अधिक तीव्र केली जाणार आहे.कांही दिवसांपूर्वीच शहरातील दोन हॉस्पिटलला प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंड लावला असतानाही शहरातील विविध हॉस्पिटलमध्ये जैविक कचरा आढळून येत आहे.

आज रोजी सदरची कारवाई करण्यात आली असून आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, अतिरिक्त आयुक्त श्री बाबासाहेब मनोहरे, उप आयुक्त श्री शुभम क्यातमवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छता विभागाचे सहा आयुक्त श्री मो. गुलाम सादेक, क्षेत्रिय अधिकारी श्री रमेश चौरे, स्वच्छता निरिक्षक श्री राजेंद्र गंदमवार, श्री किशन तारू व ईतर कर्मचारी हजर होते.

शहरातील सर्व हॉस्पीटल / क्लिनिक / दवाखाने इत्यादी व्यवसाय धारकांना नांदेड वाघाळा शहरमहानगरपालिकेच्या याद्वारे जाहिर आवाहन करण्यात आले आहे.दैनंदिन निर्माण होणारा जैविक कचरा (Bio-medical waste) मनपाच्या घंटागाडीत किंवा सार्वजनिक ठिकाणी/रस्त्यावर अनाधिकृत रित्या न टाकता मनपाने नियुक्त केलेल्या संस्थेकडे सुपूर्द करुन मनपा प्रशासनास सहकार्य करावे. अन्यथा घनकचरा व्यवस्थापन नियम-2016 व बॉयोमेडीकल वेस्ट हेन्डलीग रुल्स् 1998 मधील तरतुदीनुसार संबंधित वैद्यकीय व्यवसाय धारका विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.असा ईशारा मनपा प्रशासनाने दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here