मग्रारोहयोच्या कुशल कामाचा सव्वा कोटीचा निधी अप्राप्त,दोन वर्षांपासून ग्रापं ना निधीची प्रतीक्षा…

लाखांदूर – नास्तिक लांडगे

शासनाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तालुक्यातील अनेक गावात कुशल निधीमधून मोठ्या प्रमाणात विविध विकास कामांचे बांधकाम करण्यात आले.सदर बांधकामे होऊन तब्बल दोन वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला असला तरी सबंधित कामांचा सुमारे सव्वा कोटीचा निधी अद्यापही अप्राप्त असल्याची एकच ओरड आहे.

शासनाच्या मग्रारोहयो अंतर्गत कुशल व अकुशल कामांचे प्रमाण ठेवून ग्रा प स्तरावर मोठ्या प्रमाणात विकास कामे केली जात असतात. त्यानुसार गत दोन वर्षापूर्वी लाखांदूर तालुक्यातील जवळपास बत्तीस ग्रामपंचायती अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात अकुशल कामे करताना कुशल कामे देखील केली. या कुशल कामांमध्ये सिमेंट रस्ते बांधकाम,

शौचालय बांधकाम ,गुरांचे गोठे बांधकाम, विहीर बांधकाम आदींचा समावेश आहे. तालुक्यातील 32 ग्राप अंतर्गत सदरची कामे झाली असली तरी आत्तापर्यंत संबंधित ग्रामपंचायतीचा सुमारे एक कोटी 19 लक्ष रुपयाचा निधी शासनाकडून अप्राप्त असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

दोन वर्षापासून सदर निधी अप्राप्त असल्याने अनेक ग्रामपंचायतीची अन्य विकास कामे रखडली असल्याची देखिल बोंबा आहे. याप्रकरणी शासनाने तात्काळ दखल घेऊन दोन वर्षापासून अप्राप्त असलेला मग्रारोहयोच्या कुशल निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी पीडित ग्रा.पं.सह पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here