पार्क साईट येथील नवीन १२ इंचाच्या पाईप लाईन मध्ये काही समाजकंटकाडून मोठे दगड टाकण्यात आले…

धीरज घोलप

विक्रोळी पार्क साईट येथील नवीन 12 इंचाची प्रंचड अशी मोठी पाण्याची लाईन टाकण्यात येत आहे.मात्र समाज्यातील काही समाज कंठकानी या मोठ्या पाईप लाईन मध्ये मोठे मोठे दगड टाकण्यात आले आहे

त्यामुळे म.न.पा कर्मचार्याना पाईप लाईन मधून हे मोठे दगड काडण्यास मोठा त्रास होत आहे.मात्र या मुळे विभागातील पाणी टेस्टीसाठी मोठ्या प्रमाणात वाया जात आहे.
या पार्क साईट मध्ये पाण्याची प्रंचड मोठी समस्या आहे.या समस्याचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक नगरसेविका ज्योती हारून खान आणि स्नेहल सुनिल मोरे यांच्या

प्रयत्नाने आनंद गड नाका ते वर्षा नगर येथे म.न.पा च्या फंडातून 12 इंचाची प्रंचड अशी मोठी पाण्याची लाईन टाकण्यात आली आहे.मात्र लॉकडाउन च्या काळात या लाईनीचे काम ठप्प असल्याने समाज्यातील काही समांजकंठकानी या मोठ्या पाईप लाईन मध्ये मोठे दगड टाकल्यामुळे या लाईन मधून पाणी सुरळीत येण्यास मोठा त्रास होत आहे.ही पाण्याची लाईन सुरळीत सुरू झाल्यास या पार्क साईट येथील जनतेची पाण्याची समस्या सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here