गोवा बनावटीचे मद्य व ट्रक असा २७ लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त :- उत्पादन राज्य शुल्क विभागाची धडाकेबाज कारवाई…

सांगली – ज्योती मोरे.

म्हैसाळ कागवाड रस्त्यावर राज्य उत्पादन शुल्ककडून गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याचे २६९ बॉक्स जप्त करून एकूण ट्रक सह 27 लाख नव्वद हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त
केला आहे, मिरज तालुक्यातील म्हैसाळ कागवाड रस्त्यावर राज्य उत्पादन शुल्ककडून गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याचे २६९ बॉक्स जप्त केले राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठी कारवाई केली आहे.

या बाबत अधिक माहिती अशी की, म्हैशाळ ते कागवाड रस्त्यावर संध्याकाळी ५: ३० वाजता एका टाटा कंपनीचा ट्रक क्र. GJ १५ AV १२४४ या मालवाहतुक ट्रक मधून महाराष्ट्र शासनाचा महसूल बुडवून गोवा राज्यातून आयात केलेल्या फक्त गोवा राज्यातच विक्री करिता निर्मिती केलेल्या परंतु महाराष्ट्र राज्यात विक्री करिता प्रतिबंधित असलेल्या मद्याची वाहतूक करित असल्याची महत्वपूर्ण माहिती मिळाली त्याच्या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क च्या पथकाने कागवाड म्हैसाळ रस्त्यावर सापळा रचला,

सदरचे वाहनांची झडती घेतली असता या ट्रक मध्ये गोवा बनावटीचे विदेशी मद्याचे २६९ बॉक्स मिळून आले त्यानुसार राज्य उतपादन शुल्क विभागाने 269 मद्याच्या बॉक्ससह वाहन जप्त करण्यात आले तसेच सदर बॉक्स विदेशी मद्यासह एकूण ६०० प्लॅस्टिक कॅन जप्त करण्यात आले.

या ट्रकचा वाहन चालक अंधाराचा फायदा घेवून पसार झाला आहे. जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मुद्देमालाची किंमत २७, ९०, ७६०/- इतकी आहे. सदर प्रकरणी पसार झालेल्या संशयितआरोपी ट्रक चालका विरोधात महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ चे कलम ६५ (अ), (ई) ८१, ८३ व ९० तसेच १०८ अन्वये कार्यवाही करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here