Monday, December 11, 2023
Homeराज्यपीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी ७ सप्‍टेबर पर्यंत e-KYC प्रक्रिया करणे बंधनकारक...

पीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी ७ सप्‍टेबर पर्यंत e-KYC प्रक्रिया करणे बंधनकारक…

Spread the love

नांदेड जिल्‍हयातील १,४३,६२८ लाभार्थ्‍यांनी अद्याप  e-KYC प्रक्रिया करणे बाकी

नांदेड – महेंद्र गायकवाड

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेतील लाभार्थ्‍यांनी दि.१२ सप्‍टेबर २०२२ रोजी वितरीत होणारा १४ वा हप्‍ता मिळण्‍याकरीता,पात्र लाभार्थ्यांनी e-KYC दि.७ सप्‍टेबर २०२२ पर्यंत पुर्ण करण्‍याबाबत शासनाने कळविले आहे.

केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील कालावधीचा लाभ मिळण्‍यासाठी e-KYC प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. ज्‍या लाभार्थ्‍यांनी e-KYC केली नाही, अशा लाभार्थ्‍यांचा पुढील लाभ थांबविला जाणार आहे. e-KYC प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया  अतिशय सोपी  असून, e-KYC करण्यासाठी OTP किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्‍यासाठी खालील दोन पध्‍दतीने e-KYC करता येईल.

लाभार्भी स्‍वतः https://pmkisan.gov.in या वेबसाईटवरील Farmer Corner या टॅबमध्ये किंवा PMKisan अँपद्वारे OTP द्वारे मोफत करता येईल. (पुढील लिंक व्‍दारे Direct e-KYC टॅब ओपन होईल –    https://exlink.pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx )

ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) येथे प्रति लाभार्थी रूपये १५/- दराने e-KYC प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पद्धतीने करता येईल. नांदेड जिल्‍हयातील १,४३,६२८ लाभार्थ्‍यांनी अद्याप  e-KYC  न केल्‍याने योजनेचा पुढील कालावधीचा लाभ थांबविला जाणार आहे.  e-KYC   न केलेल्‍यांचा तालुकानिहाय  तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेतील ज्‍या लाभार्थ्‍यांनी e-KYC अद्याप केलेली नाही, त्‍यांनी दि.०७ सप्‍टेबर 2022 पुर्वी वरील दोन पध्‍दतीपैकी एका पध्‍दतीने e-KYC प्रक्रिया पुर्ण करून योजनेचा पुढील लाभ सुरळीत करून घेण्‍याबाबत जिल्‍हाधिकारी श्री. खुशालसिंह परदेशी यांनी आवाहन केले आहे .


Spread the love
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: