टाकळी बु परिसरात रानडुकरांचा हैदोस ज्वारी पिकाचे नुकसान…

अकोट – कुशल भगत

अकोट तालुक्यातील टाकळी बु परिसरात वन्यप्राण्यांचा हैदोस वाढल्याने शेतकरी ञस्त झाला आहे पेरणी केल्या पासून शेतात रानडुकरांचा ञास वाढला असुन ज्वारी पिक तोटाशी आलेले फस्त करीत असल्याचे दिसुन येत आहे.

वन्य प्राण्यांचा सुळसुळाट वाढल्याने यांचा बंदोबस्त वन विभागाने ठोस उपाययोजना राबवून करावा वन्य प्राण्यांचा पकडुन अभयारण्यात सोडुन देण्यात यावे अशी मागणी शेतकय्रांनी केली आहे.

शेतकय्रांना रानडुकरासह हरीण काळवीट व रोही या वन्य प्राण्यांचा ञास आहे सद्यास्थितीत ज्वारी चे शेतात चांगल्या असुन शेतात रानडुकरे फस्त करीत असुन शेतकय्रांच्या पेरणी केलेल्या ज्वारी पिक राञीतून रानडुक्कर फस्त करीत आहेत त्यामुळे शेतकय्रांना पुन्हा संकटातचा सामना करावा लागत आहे रानडुकराने ज्वारी पिक फस्त केल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत.

शेतात ज्वारी पिकची पेरणी केली चार एकर शेतात रानडुकरांनी पिकांची नासाडी केल्याचे दिसुन आले रानडुकरांचा ञास वाढला असुन वन विभागाने बंदोबस्त करावा व शासनाने पाहनी करून मदत द्यावी अशी मागणी या शेतकर्याने केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here