विशेष लोकअदालतीत ४२ प्रकरणे सामोपचाराने निकाली तर २ कोटी ११ लाख ४३ हजार रक्कमेची तडजोड…

नांदेड – महेंद्र गायकवाड

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीराम आर. जगताप यांचे मार्गदर्शनाखाली नांदेड येथील न्यायालयात मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणाबाबतच्या विशेष लोकअदालत नुकतीच 21 ऑक्टोंबर 2020 रोजी संपन्न झाली. या लोकअदालतमध्ये एकुण 42 प्रकरणे सामोपचाराने निकाली निघाली. दोन प्रकरणे अंशतः निकाली निघाली असून रुपये 2 कोटी 11 लाख 43 हजार एवढया रक्कमेची तडजोड झाली.

लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी व जास्तीतजास्त प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, श्रीराम आर. जगताप, जिल्हा न्यायाधीश -1 पॅनल प्रमुख एस. एस. खरात व जिल्हा न्यायाधीश -2 एन. गौतम तसेच सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आर. एस. रोटे तसेच नांदेड येथील सर्व न्यायाधीश, तसेच पॅनलवरील न्यायाधीश व वकिल सदस्य, पॅनल सदस्य व सर्व विधिज्ञ यांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले.

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीराम आर. जगताप यांनी लोकअदालत यशस्वी झाल्याबद्दल सर्वांचे आभार व्यक्त केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. एस. रोटे यांनी उपस्थित असलेल्या सर्व पक्षकार व सर्व न्यायाधीश, विधीज्ञ, न्यायालयीन कर्मचारी वृंद व लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहकार्य केलेल्या सर्वांचे आभार मानले व यापुढेही अशीच सहकार्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here